ผู้บริหาร

นางสุภาพ รัตนประภา
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน


นางกัลยา ทองสันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
สถิติผู้เข้าชม
real time tracker
กิจกรรมระดับปฐมวัย

 

โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา133 หมู่ 6 ถนนดอนแก้ว-พ่อ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทร. 0-5468-6563 ,  08-9069-3348 ,08-5720-3428 , 08-9950-6147 Fax. 0-5468-6563
Email : supabvittaya@hotmail.com Facebook : Anubansupabvittaya School